Tällä kurssilla/jaksolla tulee tutuksi sana visuaalinen kulttuuri. Opinnoissa tutustutaan taidehistorian ja taiteen tekniikoiden ja ilmaisuvälineiden kautta taiteen tekemiseen, visuaalisen kulttuurin kenttään sekä nykytaiteeseen. Opinnoissa muokataan ja luodaan median kuvia sekä kehitetään omaa visuaalista ilmaisua yhdessä tehden ja yksin. Kurssilla/jaksolla tutkitaan taiteen ja median ajankohtaisia ilmiöitä sekä analysoidaan kuvaa ja visuaalista maailmaa eri lähtökohdista ja näkökulmista. 

Kurssilla/jaksolla käytetään oppimisympäristönä Moodlea. Osallistuminen edellyttää Gimpin asentamista opiskelijan omalle tietokoneelle.