KUVAT JA KULTTUURIT

Tällä kurssilla tulee tutuksi sana visuaalinen kulttuuri. Kurssilla tutustutaan taidehistorian ja taiteen tekniikoiden ja ilmaisuvälineiden kautta taiteen tekemiseen, visuaalisen kulttuurin kenttään sekä nykytaiteeseen. Kurssilla muokataan ja luodaan median kuvia sekä kehitetään omaa visuaalista ilmaisua yhdessä tehden ja yksin. Kurssilla tutkitaan taiteen ja median ajankohtaisia ilmiöitä sekä analysoidaan kuvaa ja visuaalista maailmaa eri lähtökohdista ja näkökulmista. 

Kurssilla käytetään oppimisympäristönä Moodlea. Kurssille osallistuminen edellyttää Gimpin asentamista opiskelijan omalle tietokoneelle.