MAALAUKSEN TYÖPAJA

Kurssilla perehdytään eri maalaustekniikkoihin ja maalaustaiteen tyylisuuntiin omakohtaisen työskentelyn avulla. Tutustutaan mm. akvarelliin, guassiin, öljymaalaukseen, akryylimaalaukseen tai erilaisiin sekatekniikkoihin ajan ja tilanteen sallimissa rajoissa. Kurssisuoritukseen voi sisältyä kurssitöiden näyttelyn pystytys koulun tai muihin tiloihin. Kurssisuoritukseen sisältyy oman kurssiportfolion tuottaminen. Portfolioon kuvataan omat teokset sekä kirjoitetaan itsearviointi omasta työskentelystä. Kurssiin sisältyy mahdollisuuksien mukaan vierailukäyntejä ja taiteilijavierailuja.