MAALAUKSEN TYÖPAJA

Opintojaksossa perehdytään eri maalaustekniikkoihin ja maalaustaiteen tyyleihin omakohtaisen työskentelyn sekä erilaisten kokeilujen avulla. Jak- sossa tutustutaan muun muassa akvarelliin, guassiin, öljymaalaukseen, akryylimaalaukseen tai erilaisiin sekatekniikkoihin ajan ja tilanteen sallimissa rajoissa.