Piirustuksen työpaja

Opintojaksossa tutustutaan havaintoon perustuvaan käsivarapiirtämiseen ja opitaan erilaisten piirustus- välineiden käyttöä sekä kyseisten välineiden tarjo- amia ilmaisumahdollisuuksia piirtämisen historian tekniikoista nykypiirtämiseen. Jaksossa vahvistetaan silmän ja käden yhteistyötä ja toteutetaan luovaa piirtämistä. Opintojaksossa käytetään myös henki- lömalleja.