Graafinen suunnittelu ja kuvitus

Kurssilla tutustutaan graafisen suunnittelijan työhön. Kurssilla harjoitellaan graafisen suunnittelun perusteita typografiasta julkaisun sommitteluun ja taittoon, sekä hyödynnetään erilaisia tekstejä kuvantekemisen lähtökohtana. Kurssilla opitaan yhdistämään kädellä tehtyä ja koneella tuotettua kuvaa. Kurssilla suunnitellaan erityyppisiä julkaisuja ja tutustutaan erilaisten painotuotteiden ja verkkojulkaisujen maailmaan. Kurssilla käytetään kuvankäsittelyn ja taiton ammattiohjelmistoja. Kurssi on yksi mediadiplomin pohjakursseista.