TAIDE TUTUKSI – Galleriat kodiksi – kesäkurssi

Lukion kuvataidekurssien teoriaosuuksia syventävä kesäkurssi, jossa pääpaino on visuaalisen kulttuurin eri suuntausten ja ilmiöiden historiallisissa taustoissa ja tämänhetkisissä ilmiöissä. Kurssilla tutkitaan eri näkökulmia ja taidekäsityksiä suhteessa nykytaiteeseen ja käsitellä visuaalisen- ja populaarikulttuurin eri ilmiöitä myös yhteiskunnallisessa, historiallisessa, psykologisessa ja filosofisessa kontekstissa.

Kurssi toteutetaan 5. jaksossa ja kesäkurssina. Lähiopetus toteutetaan kurssin alussa sovittuina aikoina. Kurssin työtapoina itsenäiset vierailukäynnit museoissa, tapahtumissa, näyttelyissä ja gallerioissa sekä niistä kirjoitettavat esseet ja analyysit. Opiskelija kustantaa itse näyttelykäyntien matkakulut ja muut mahdolliset kustannukset.