KUVAT JA KULTTUURIT

Kuvataidelinjan kurssit 1-4 noudattavat kurssien 1-4 tavoitteita ja sisältöjä ammatillisesta näkökulmasta. Kuvataidelinjan kurssien tavoitteena on perehdyttää opiskelija kuvalliseen ajatteluun, kuva- ja mediataiteen tekniikkoihin, sekä vahvistaa opiskelijan taiteentuntemusta, omaa tulkintaa ja ilmaisua.

Ensimmäisellä syyslukukaudella lähdetään liikkeelle kuvan peruselementeistä, viivasta ja pisteestä, joista edetään erilaisten tuttujen ja tuntemattomien tekniikoiden kautta kohti öljyvärimaalausta taidehistorian viitekehyksessä. Perinteisiin tekniikoihin tutustuminen antaa valmiudet kokeelliseen työskentelyyn sekä uskallusta omaan ilmaisuun.