Kurssin/jakson keskeinen sisältö on luonto, rakennettu ympäristö, muotoilu, ympäristön suunnittelun ja muotoilun ajankohtainen käsitteistö ja kuvastot.   Kolmiulotteisen esittämisen menetelmiä harjoitellaan digitaalisin ja perinteisin keinoin.  Opinnoissa käytettävät ohjelmistot ilmoitetaan kurssin alkaessa ja on suositeltavaa asentaa ne myös omalle koneelle, mikäli koneen kapasiteetti antaa myöten. (Ohjelmat ovat ilmaisia).  Kurssiin/jaksoon kuuluu mahdolliset vierailukäynnit suunnittelu- ja muotoilualan kohteisiin. Alan asiantuntijat voivat vierailla myös tunnilla.