OSALLISENA MEDIASSA

Kurssilla tutustutaan median sisältöihin, tuotteisiin, palveluihin, ilmiöihin ja ympäristöihin ja käytetään niitä oman kuvallisen tuottamisen lähtökohtana. Kurssilla analysoidaan median sisältöjä kriittisesti ja perehdytään mm. mainonnan vaikuttamisen keinoihin. Opetukseen sisältyy valokuvauksen parustaitojen lisäksi myös graafisen suunnittelun ja kuvanmuokkauksen perusteet ammattiohjelmistoilla. Vierailukäynnit ja alan asiantuntijoiden vierailut mahdollisia.  Kurssi on yksi mediadiplomin pohjakursseista. 

Tallenna