OSALLISENA MEDIASSA

Kuvataidelinjan kurssit 1-4 noudattavat kurssien 1-4 tavoitteita ja sisältöjä ammatillisesta näkökulmasta. Kuvataidelinjan kurssien tavoitteena on perehdyttää opiskelija kuvalliseen ajatteluun, kuva- ja mediataiteen tekniikkoihin, sekä vahvistaa opiskelijan taiteentuntemusta, omaa tulkintaa ja ilmaisua.

Kurssilla perehdytään graafisen suunnittelun perusteisiin: taittoon, kuvan ja tekstin yhdistämiseen, kuvittamiseen sekä kuvankäsittelyyn. Kurssin harjoitustehtävien painopiste on digitaalisessa kuvankäsittelyssä ja tietokoneavusteisessa piirtämisessä.