Kurssin/jakson keskeisenä sisältönä on taiteen monet maailmat. Oman kuvailmaisun lähtökohdat voivat vaihdella  länsimaisesta taidehistoriasta, eri  kulttuureista tuotetusta kuvista,  populaarikulttuurin kuvastosta ja yhteiskunnan eri ilmiöistä.  Omissa teoksissa voidaan soveltaa kuvallisia, sanallisia, kehollisia ja muita ajankohtaisen taiteen ja visuaalisen kulttuurin tulkinnan keinoja ja ilmaisutapoja. Näyttelykäynnit ja taiteilijavierailut ovat myös mahdollisia.