TAITEEN MONET MAAILMAT

Kuvataidelinjan kurssit 1-4 noudattavat kurssien 1-4 tavoitteita ja sisältöjä ammatillisesta näkökulmasta. Kuvataidelinjan kurssien tavoitteena on perehdyttää opiskelija kuvalliseen ajatteluun, kuva- ja mediataiteen tekniikkoihin, sekä vahvistaa opiskelijan taiteentuntemusta, omaa tulkintaa ja ilmaisua.

Kurssilla syvennetään omaa ilmaisua jo tutuilla tekniikoilla, etsitään omaa ilmaisun kieltä, näkemisen ja esittämisen tapaa. Syksyllä tutustutaan taidegrafiikkaan ja kuvanveistoon. Kurssilla liikutaan tässä päivässä, mutta ammennetaan taidehistorian perinteestä niin teemojen, tekniikoiden, valon käsittelyn, värin esittämisen kuin tilan kuvaamisen keinoja tutkien.