KUTIE1 3D-suunnittelu ja mallintaminen

Opintojaksossa tutustutaan 3D-grafiikan perusteisiin sekä luodaan kolmiulotteisia kuvia, kappaleita ja ympäristöjä tietokoneella. Työskentelyssä käyte-tään ammattitasoisia 3D-ohjelmia. Opintojaksoon osallistuminen edellyttää hyviä ATK-perustaitoja.

eelisleino3d
Kuva: Eelis Leino