LIIKKUVAT KUVAT – elokuvan tekemisen perusteet

Opintojaksossa tutustutaan elokuvaan taidemuoto-na, sen historiaan, dramaturgiaan, erilaisiin ilmai-sukeinoihin ja tyyleihin. Jaksossa opitaan elokuvan tuotantoprosessin vaiheet suunnittelusta valmiiseen tuotteeseen. Opintojaksossa tutustutaan kuvaus- ja äänityskalustoon sekä jälkituotannon ohjelmistoihin ja toteutetaan harjoitustyönä lyhytelokuva.