KERAMIIKAN JA KUVANVEISTON TYÖPAJA

Opintojaksossa tutustutaan saveen materiaalina sekä keramiikkaan taiteena ja taideteollisuutena. Lisäksi perehdytään lasituksiin, keraamisiin väriaineisiin, polttotapoihin sekä saven moninaiseen työstämi-seen. Jaksossa käydään läpi eri käsinrakennus- ja pinnankoristelutekniikoita sekä lasituksia erilaisten harjoitustöiden avulla.