Itsenäinen taideprojektikurssi

Opiskelija tekee taiteellisen lopputyön tai projektin itse valitsemastaan aiheesta ja itselleen sopivalla tekniikalla. Lopputyösuoritukseen kuuluu prosessiportfolio, jossa on dokumentoitu työskentelyn vaiheet, työmäärä ja tunnit sekä oman työn arviointi.

Opiskelija hankkii ja kustantaa itse käyttämänsä materiaalit. Kurssi voidaan suorittaa diplomikurssin yhteydessä silloin, kun opiskelijan suoritus ei täytä diplomin suorittamiselle asetettuja vaatimuksia. Itsenäistä taideprojektia voidaan soveltaa myös muihin kuvataidekursseihin ja projekteihin.