DRAKU ESITTÄVÄ TAIDE JA MEDIAILMAISU

Opintojaksossa yhdistyvät liikeilmaisu ja mediataide. Luomme omia teoksia, joissa tila, liike, ääni ja video rakentuvat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tutkimme, miten eri taiteen osa-alueita pystyy yhdistämään ja miten niiden kautta rakentuu teoskokonaisuus, joka vaikuttaa taiteen kielellä. Opintojakson voi suorittaa painottaen liikeilmaisua tai mediailmaisua.