Yleisen kuvataiteen kurssien suoritusjärjestys on vapaa, eikä ole sidoksissa vuositasoihin. Kuvataiteen kurssi 1. on pakollinen kuvataiteen kurssi (mikä suositellaan käytävän 1. vuotena). Opiskelijan on valittava 3 taidekurssia lukio aikanaan, jotka voivat olla 2 kuvataiteista ja 1 musiikista tai 1 kuvataiteista ja 2 musiikista. Kuvataiteen kurssien valinnan ylärajaa ei ole asetettu.