Järvenpään lukion kuva- ja mediataidelinja tarjoaa kuvataiteesta ja visuaalisesta kulttuurista kiinnostuneelle ammattimaisen ilmapiirin taiteiden opiskeluun lukion aikana. Kuva- ja mediataidelinjalla tutustutaan kuvataiteen, median ja visuaalisenkulttuurin laajaan kenttään. Kuva- ja mediataidelinjan tavoitteena on perehdyttää opiskelija kuvalliseen ajatteluun, kuva- ja mediataiteen tekniikkoihin, sekä vahvistaa opiskelijan taiteentuntemusta, omaa tulkintaa ja ilmaisua.
Nykyaikaiset tilat ja laitteet, sekä nykytaiteeseen ja tämän hetkisiin ilmiöihin, mediaan ja suunnitteluun tutustuminen antavat opiskelijalle hyvät valmiudet hakeutua opiskelemaan visuaaliselle alalle. Kurssien sisällöt vaihtelevat mallipiirustuksesta installaatioihin ja kuvanveistosta digitaaliseen kuvankäsittelyyn.

Kuva- ja mediataidelinja jakautuu kahteen eri painotukseen; kuvataide ja media.

Ensimmäisen lukuvuoden Kuva- ja mediataidelinjalla opiskelevat opiskelijat suorittavat neljä kaikille pakollista kuva- ja mediataiteen-peruskurssia (KU1L, KU3L, KU11 ja KU5L),  joilla opiskelija perehtyy kuva- ja mediataiteen tekniikoihin, historiaan ja ilmiöihin.

Toisena lukuvuotena opiskelija valitsee opintojensa painotuksen, joko kuvataiteen tai median opintoihin. Kummassakin painotuksessa on kolme pakollista syventävää suuntautumiskurssia. Näiden kuuden pakollisen kurssin lisäksi opiskelija voi valita muita koulukohtaisia valinnaisia kuvataiteen kursseja. Kolmantena lukuvuotena opiskelija suorittaa kuvataiteen ja /tai median lukiodiplomin.

Kun opiskelija on suorittanut vähintään kuusi pakollista kuva- ja mediataiteen kurssia, sekä kuvataiteen tai median lukiodiplomin, hän saa kuva- ja mediataidelinjan todistuksen.