Järvenpään lukion kuva- ja mediataidelinja tarjoaa kuvataiteesta ja visuaalisesta kulttuurista kiinnostuneelle ammattimaisen ilmapiirin taiteiden opiskeluun lukion aikana. Kuva- ja mediataidelinjalla tutustutaan kuvataiteen, median ja visuaalisenkulttuurin laajaan kenttään. Kuva- ja mediataidelinjan tavoitteena on perehdyttää opiskelija kuvalliseen ajatteluun, kuva- ja mediataiteen tekniikkoihin, sekä vahvistaa opiskelijan taiteentuntemusta, omaa tulkintaa ja ilmaisua.
Nykyaikaiset tilat ja laitteet, sekä nykytaiteeseen ja tämän hetkisiin ilmiöihin, mediaan ja suunnitteluun tutustuminen antavat opiskelijalle hyvät valmiudet hakeutua opiskelemaan visuaaliselle alalle. Opintojen sisällöt vaihtelevat mallipiirustuksesta installaatioihin ja kuvanveistosta digitaaliseen kuvankäsittelyyn.

Kuva- ja mediataidelinja jakautuu kahteen eri painotukseen; kuvataide ja media.

Kuva- ja mediataidelinjan ensimmäisen vuoden opinnoissa tutustutaan visuaalisen kulttuurin perusteisiin kuvataiteen ja median perusopinnoissa. Linjan ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat jaksoista KU1.L, KU3.L, KU11 ja KUME1. nykytaide

Kuva- ja mediataidelinjan toisen vuoden KUVA-opinnoissa perehdytään kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin tekniikoihin ja teorioihin linjan syventävissä opinnoissa.
Toisen vuoden MEDIA-opinnoissa perehdytään median ja visuaalisen kulttuurin tekniikoihin ja teorioihin linjan syventävissä opinnoissa.

Kolmannen vuoden opinnoissa opiskelijat suorittavat kuvataiteen- ja tai median lukiodiplomin.