Kuvataiteen lukiodiplomi KULD2

Kuvataiteen lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin laaja-alaista osaamistaan tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti erilaisia kuvia ja esityksiä. Opintojakson keskeiset sisällöt perustuvat valtakunnallisesti asetettuihin lukiodiplomin tavoitteisiin. Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta portfoliosta ja näiden muodostamasta kokonaisuudesta. Lukiodiplomin edellytyksenä on vähintään neljä lukion kuvataiteen opintojaksoa