Median lukiodiplomi MELD5

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta mediaosaamisestaan ja harrastuneisuudestaan. Median lukiodiplomin tavoitteena on edistää opiskelijan monipuolisia media- ja vuorovaikutustaitoja sekä median välineiden, ilmaisukeinojen ja mahdollisuuksien luovaa käyttöä. Lisäksi edellytetään informaation kriittisen valinnan, tulkinnan, arvioinnin ja jäsentelyn taitoa, mediasuhteen pohdintaa ja median toimintaympäristön hahmottamista. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan valitsemaan tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan. Median lukiodiplomi on portfolion ja mediaesityksen muodostama kokonaisuus.

Median lukiodiplomiin hyväksyttävät pohjakurssit (minimi 4 kurssia):
Kuva- ja Mediataidelinja: KU03 L, KU11L, KU18 L, KU17 L, KU07 L
Elokuva-, TV- ja AV-tuki kurssit: KU07, KU13, KU12 ja AV-tuki
Yleislinja: KU03, KU11, KU06
Äidinkieli: ÄI11, ÄI12
JÄRKI: 1-4
Musiikki: MU04
Historia: HI07 Populaarikulttuurin historia
Draama: Sop. mukaan

Median lukiodiplomista lisää TÄÄLLÄ.